SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

Datum zadnje posodobitve: 27. 2. 2024

1. Splošno

LEANA SWEETS, Ana Lemič s.p. (v nadaljevanju: »Leana sweets«, »mi«, »naši«) je podjetje s poslovnim naslovom: Pot na poljane 4B, 1241 Kamnik, in matično številko: 8697388000, ki upravlja spletno mesto na naslovu https://leanasweets.com (“spletna stran”, “spletne strani”), in nudi slaščičarske izdelke ter s tem povezane storitve (“izdelki” in “storitve”).

Ti splošni pogoji poslovanja veljajo za uporabo spletnih strani Leana sweets in za prodajo izdelkov in storitev, objavljenih na spletni strani ali sicer naročenih od podjetja Leana Sweets preko spletnega obrazca, telefona, elektronskih sporočil ali druge oblike komunikacije (“Splošni pogoji”). Pri oddaji naročila oziroma pri sprejemu ponudbe Leana Sweets izrecno opozori naročnika blaga in/ali storitev (“vi” ali “naročnik”) na celotno besedilo Splošnih pogojev. Naročnik je z oddajo naročila preko spletnega obrazca, elektronske pošte ali preko telefona, kot tudi s potrditvijo ponudbe Leana sweets, seznanjen s Splošnimi pogoji in se z njimi v celoti strinja.

Če zastopate organizacijo, ob naročilu naših izdelkov ali storitev jamčite, da imate ustrezno pooblastilo, da izrazite poslovno voljo organizacije, ki jo zastopate v zvezi s temi Splošnimi pogoji. V tem primeru s terminom “vi” ali “naročnik” naslavljamo vašega delodajalca ali organizacijo. Z naročilom naših izdelkov ali storitev potrjujete, da ste (v skladu z zakonodajo) dosegli starost za podajo veljavnega soglasja s temi Splošnimi pogoji. Če uporabljate ali naročate naše izdelke ali storitve v imenu organizacije ali podjetja, potrjujete, da imate zakonito pooblastilo o zastopanju.

Naših izdelkov ali storitev ne smete uporabljati, če: se ne strinjate s temi Splošnimi pogoji; niste dovolj stari v skladu z zakonodajo za vstopanje v pogodbeno razmerje na podlagi teh Splošnih pogojev; ali vam veljavna zakonodaja prepoveduje dostop ali uporabo naših spletnih strani, izdelkov ali storitev.

Pridržujemo si pravico, da v določenih okoliščinah zavrnemo prodajo izdelkov in/ali storitev ali naročilo prekličemo. V primeru, da vam naročila, katerega ste že plačali, ne bomo mogli izdelati ali predati, vam bo izdan dobropis, ki ga lahko porabite v 12 mesecih od dogovorjenega termina za dostavo ali prevzem.

2. Spremembe Splošnih pogojev in spletnih strani

Leana Sweets si pridržuje pravico, da spremeni te Splošne pogoje po lastni presoji, glede na potrebe, ki izhajajo iz sprememb poslovnega modela, zakonodaje ali poslovnih praks. Morebitne spremembe pričnejo veljati z objavo spremenjenih Splošnih pogojev na spletnih straneh Leana sweets. V kolikor se s spremembami ne strinjate, prosimo, da naših spletnih strani ne uporabljate oziroma ne naročate naših izdelkov ali storitev.

Leana Sweets si prav tako pridržuje pravico do spremembe vsebine, objavljene na vseh svojih spletnih straneh.

3. Definicije

Blagovne znamke tretjih oseb pomenijo vse druge blagovne znamke, registrirane blagovne znamke, imena izdelkov in imena podjetij ali logotipi, omenjeni na spletnih straneh Leana sweets.

Izdelki pomeni slaščičarske izdelke podjetja Leana sweets, ki jih je možno naročiti preko spletne strani, preko telefona ali elektronske pošte v skladu s temi Splošnimi pogoji.

Leana sweets pomeni podjetje, registrirano v Sloveniji, s poslovnim naslovom: Pot na poljane 4B, 1241 Kamnik, in matično številko: 8697388000, ki nudi izdelke in s tem povezane storitve.

Izjava o zasebnosti je dokument Leana sweets, ki opisuje zbiranje, hrambo, uporabo, vpogled in razkritje osebnih podatkov v okviru poslovanja. Izjava o zasebnosti je sestavni del teh Splošnih pogojev in je dostopna na spletni strani: https://leanasweets.com/splosni-pogoji.

Naročnik pomeni vsako pravno ali fizično osebo, ki odda naročilo za izdelke in/ali storitve v svojem imenu ali na račun organizacije ali samostojnega podjetnika.

Navodila za ravnanje z izdelki so navodila, ki opisujejo, na kakšen način se pravilno ravna z izdelki, da se ohranijo v najboljšem možnem stanju pred zaužitjem. Navodila so v skladu s 4. členom Splošnih pogojev sestavni del teh Splošnih pogojev in so dostopna na spletni strani: https://leanasweets.com/splosni-pogoji.

Osebni podatki pomenijo vse osebne podatke naročnika ali drugih oseb, ki jih Leana sweets zbira in obdeluje za namen poslovanja. Osebni podatki so katerekoli informacije v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom; določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika, kot izhaja iz Izjave o zasebnosti.

Spletna stran ali spletne strani pomenijo spletne strani Leana sweets, na katerih se dostopa do informacij in kontaktov za naročilo izdelkov ali storitev. Na voljo so na naslednji povezavi: https://leanasweets.com.

Splošni pogoji pomenijo te splošne pogoje poslovanja, ki veljajo za uporabe spletnih strani in za prodajo blaga (izdelkov) in storitev, objavljenih na spletni strani ali sicer naročenih od podjetja Leana sweets preko spletnega obrazca, telefona, elektronskih sporočil ali druge oblike komunikacije

Storitve pomeni storitve, ki so povezane z naročilom, prodajo in zagotavljanjem izdelkov, natančneje prevoz izdelkov na dogovorjeno lokacijo v določenih primerih in dekoriranje, kot je opisano v členu 4.3.

Uporabnik spletnih strani/uporabnik spletne strani pomeni vsakega uporabnika spletnih strani, neodvisno od tega, ali izvede naročilo ali ne.

Višja sila pomeni dogodke, na katere Leana sweets ne more vplivati in ki Leana sweets onemogočajo zagotavljanje izdelkov in/ali storitev. Ti dogodki vključujejo katerokoli določbo sedanjega ali prihodnjega zakona, predpisa, odredbe ali ukrepa; vojno invazijo, sovražnost, terorizem, nemire in druge državljanske vstaje; naravne nesreče, kot so poplave, požar, potres, cunami ali eksplozija, pa tudi epidemije ali pandemije; stavke, prekinitve dela ali druge industrijske motnje; kakršenkoli napad ali vdor ali zavrnitev storitve ali drug napad na programsko opremo, omrežja in infrastrukturo.

4. Izdelki in storitve
4.1. Splošno

Leana sweets izdeluje unikatne, butične slaščičarske izdelke, bodisi torte, bodisi druge slaščice. Izdelki so ročno narejeni po naročilu, so edinstveni in personalizirani. Zato noben izdelek ni identičen predhodnemu in so možna odstopanja v barvi, obliki, okusu, teksturi in drugih lastnostih. Zaradi različne interpretacije barvne palete in barvnih tonov ne odgovarjamo za razlike med želeno in končno podobo ter barvo izdelka. Tako si dopuščamo pravico do razhajanja med posredovanim izdelkom na sliki (predhodni izdelek Leana sweets) in končnim izdelkom za posameznega naročnika.

Naročil, ki zahtevajo kopiranje ali poustvarjanje izdelkov, stila ali siceršnje lastnosti drugih slaščičarjev, ne sprejemamo. V primeru, da vam je všeč sladica drugega slaščičarja, priporočamo, da naročilo opravite pri njemu/njej.

Pridržujemo si pravico do zavrnitve naročila v kolikor presodimo, da to naročilo ni v skladu z našim postopkom priprave izdelkov. V primeru zavrnitve naročila boste o zavrnitvi predhodno in pravočasno obveščeni. Pri oblikovanju in dekoriranju naših izdelkov si pridržujemo pravico do preoblikovanja po lastni presoji in vas pravočasno obvestimo o spremembah.

Naročen izdelek sme naročnik uporabljati zgolj za lastne potrebe in jih brez posebnega predhodnega pisnega dogovora z Leana sweets ne sme prodajati naprej oziroma z njimi drugače razpolagati. V primeru kršitve te določbe gre za zlorabo te pravice s strani naročnika in obenem kršitev sklenjene pogodbe z Leana sweets, za katero naročnik odškodninsko odgovarja.

Degustacije izdelkov oziroma vsebovanih okusov so možne na podlagi predhodnega dogovora. V primeru degustacije izdelkov je možno na podlagi dogovora naročiti tudi manjše količine izdelkov.

Velikosti tort so odmerjene glede na število kosov oziroma glede na njihov premer, v skladu s slaščičarskimi standardi, natančneje:

 • 4 – 6 kosov = mini (15 cm);
 • 6 – 8 kosov = midi (17 cm);
 • 10 – 12 kosov = special (20 cm);
 • 10 – 12 kosov = 22cm;
 • 14 – 16 kosov = 24cm;
 • 18 – 20 kosov = 26cm.

Pri naročilu izdelka se h končni ceni prišteje še dodatno dekoracijo. Cena dodatne dekoracije je glede na veljavne cene objavljena na spletnih straneh.

Možno je naročiti izdelek brez glutena ali brez laktoze, se pa izdelki izdelujejo na mestu, kjer so lahko prisotne sledi tako glutena, laktoze, kot tudi oreščkov, arašidov, jajc in soje.

4.2. Naročilo izdelkov

Svoje naročilo lahko oddate preko spletnega obrazca na naši spletni strani, po elektronski pošti: info@leanasweets.com ali po telefonu: +386 51 220 170. Naročil na družbenih omrežji (npr. Instagram ali Facebook) ali preko drugih komunikacijskih kanalov ne sprejemamo. Naročila preko telefona so možna izključno od ponedeljka do petka med 9:00 in 14:00 uro. Naročil preko telefona izven tega časa ne sprejemamo. Prav tako naročila preko telefona, kot druga podana naročila, niso dokončna, ampak je naročilo sprejeto, ko v skladu z naslednjim odstavkom preko elektronske pošte izrecno potrdite našo končno poslano ponudbo.

Naročilo je potrebno oddati minimalno 14 dni pred želenim terminom oziroma vsaj 4 mesece prej za poročne slaščice in poročne torte. Naročilo je sprejeto, ko nam preko elektronske pošte izrecno potrdite našo končno poslano ponudbo na podlagi vašega oddanega naročila. Trudimo se, da na vaša povpraševanja odgovorimo v najkrajšem možnem času.

4.3. Prevzem

Osebni prevzem slaščic je na poslovnem naslovu Leana sweets: Pot na poljane 4B, 1241 Kamnik. Prosimo, da se držite dogovorjene ure prevzema in na prevzem ne zamujate oziroma v kolikor veste, da na prevzem ne boste točni, nas o tem čim prej obvestite.

Osebni prevzem je možen izključno od ponedeljka do petka med 9:00 in 17:00 uro. Prevzem izven tega časa je možen samo v primeru predhodnega izrecnega dogovora vsaj 5 dni pred prevzemom.

Izdelkov ne pošiljamo po pošti zaradi njihove občutljivosti.

 4.4. Dostava in druge storitve

Leana Sweets ob svojih izdelkih ponuja tudi z njimi povezane storitve, natančneje dostavo izdelkov na dogovorjeno lokacijo v določenih primerih in dekoriranje.

Izjemoma se je možno dogovoriti za dostavo v primeru večjega naročila izdelkov (v skupni vrednosti izdelkov nad 150€). Dostave so možne do največ 30 km cestne razdalje (ne zračne razdalje) od poslovnega naslova Leana sweets. Cena dostave se obračuna po ceni 1€/km od poslovnega naslova Leana sweets (Pot na poljane 4B, 1241 Kamnik) do želene lokacije. Izjemi, za kateri ne velja omejitev dostave, je poroka, ali pa izrecen dogovor.

V primeru, da kontaktne osebe, navedene na kontaktnem obrazcu ali na elektronski pošti oziroma tiste osebe, s katero je potekala komunikacija ob naši dostavi na lokacijo ni, je nedosegljiva, ali je sicer ni na voljo, naročilo predamo osebju lokacije.

Naročnik je predhodno s stani Leana sweets obveščen o hranjenju in ravnanju z izdelki. Na lokaciji predaje izdelka osebje Leana sweets še dodatno poda informacije o hranjenju in ravnanju z izdanim izdelkom. Za nadaljnje ravnanje z izdelkom ne odgovarjamo.

Po dogovoru je možno tudi dekoriranje oziroma postavitev sladkega kotička. Cena se določi v skladu z veljavnim cenikom in glede na natančnejše informacije, kot bo določeno v  končni poslani ponudbi.

4.5. Plačilni pogoji

Izdelke in storitve Leana sweets je možno plačati na naslednja načina:

 • z gotovino ob prevzemu ali dostavi (izdamo fizični račun);
 • z nakazilom na TRR Leana sweets najkasneje 1 dan pred prevzemom/dostavo (pošljemo račun preko elektronske pošte takoj po potrditvi naročila).
4.6. Darilni boni

Ponujamo tudi darilne bone za nakup izdelkov in storitev Leana sweets. Nakup bonov je možen v poljubni vrednosti, pri čemer se za vsak darilni bon izda unikatna številka bona. Veljavnost darilnih bonov Leana Sweets je 1 leto od dne nakupa darilnega bona. Po nakupu darilnega bona vračilo denarja oziroma menjava darilnega bona za gotovino nista mogoča.

Za nakup darilnega bona Leana sweets veljajo enaki pogoji poslovanja kot za nakup izdelkov ali storitev, vključno s plačilni pogoji (kot je opisano zgoraj, v členu 4.5 Splošnih pogojev).

Darilni bon Leana sweets je unovčljiv le v celotnem znesku. V primeru, da je vrednost naročila izdelkov in storitev višja od vrednosti darilnega bona, mora imetnik darilnega bona razliko doplačati.

5. Reklamacije

Skupaj z zadnjo poslano ponudbo preko elektronske pošte ali najkasneje pred prevzemom naročnik prejme Navodila za ravnanje z izdelki. Naročnik z oddajo naročila in sprejemom ponudbe soglaša, da je poleg Splošnih pogojev seznanjen z Navodili za ravnanje z izdelki tudi v primeru, ko ta Navodila za ravnanje z izdelki niso bila izrecno poslana s strani Leana sweets. Naročnik je dolžan upoštevati Navodila za ravnanje z izdelki, saj za nasprotno ravnanje Leana sweets ne odgovarja, kot tudi ne za kakršnokoli nastalo škodo zaradi takšnega ravnanja. Izdelki so zelo občutljivi, predvsem na toploto, zato morate biti v poletnih mesecih še toliko bolj pazljivi.

Izdelke morate takoj ob prevzemu ali dostavi pregledati, saj kasnejših reklamacij ne upoštevamo. V primeru zavrnitve izdelka se, odvisno od razloga zavrnitve, naročniku lahko izda dobropis z ozirom na razlog zavrnitve in vrednostjo izdelka. Z naročilom izdelka soglašate, da ima Leana sweets v celoti pravico do lastne presoje utemeljenosti razloga zavrnitve in višine dobropisa, pri čemer se upoštevajo stroški dela in sestavin.

Poškodbe izdelka, ki izvirajo iz ravnanja naročnika, ni mogoče popravljati zaradi načina izdelave izdelkov. V trenutku prevzema ali uspešne dostave izdelka v skladu s členom 4, ste zanj odgovorni izključno in samo vi sami. Je pa v določenih primerih lahko možno zakriti manjše estetske nepravilnosti z doplačilom, če ocenimo, da bi to bilo mogoče.

Ker gre pri izdelkih za hitro pokvarljivo blago, vas naprošamo, da nas v primeru kakršnekoli stvarne napake oziroma nepravilnosti pri sestavi izdelka, okusa ali siceršnji lastnosti, ki odstopa od poslane ponudbe, o takšni okoliščini čimprej obvestite, saj je dokazovanje napake že v času izročitve blaga težko. V takšnem primeru izdelek hranite v ohlajenem prostoru v skladu z Navodili za ravnanje z izdelki in izdelek prinesite isti ali naslednji delovni dan nazaj na poslovni naslov Leana sweets. Skupaj bomo nato preverili, ali gre res za odstopanje od dogovorjene lastnosti oziroma za napako pri izdelavi. Izrecno vas opozarjamo, da ob končni poslani ponudbi navedemo tudi seznam sestavin in okusov, vključno z alergeni. V primeru, da ste spregledali kakšno sestavino ali pa vam okus enostavno ni všeč, Leana sweets za to ne odgovarja, s čimer se izrecno strinjate.

6. Cene

Cene izdelkov se določajo po veljavnemu ceniku, ki je dostopen na: https://leanasweets.com/cenik/. Cene so v valuti EURO in vsebujejo DDV. Pridružujemo si pravico do spremembe ponudbe in cen. Cene veljajo v trenutku oddaje naročila in ni predvidene veljavnosti cene ali spremembe cene. Pridržujemo si polno pravico do spremembe cen po lastni presoji brez predhodnega obvestila. Nov cenik stopi v veljavo z objavo na naših spletnih straneh, pri čemer starejši cenik preneha veljati.

Vse cene, ki so navedene na veljavnem ceniku, so zgolj informativne narave in ne predstavljajo končne cene vašega naročila. Zaradi tega, ker je vsako naročilo, kot tudi vsak izdelek, unikat, je končna cena določena v naši zadnji poslani ponudbi, katero morate izrecno potrditi preko elektronske pošte.

Pri naročilu izdelkov večje vrednosti zaradi določenega kritja stroškov dela in sestavin zahtevamo akontacijo po naslednjem razporedu:

 • za naročila nad 100 EUR in manj kot 150 EUR, akontacijo v višini 10 EUR;
 • za naročila nad 150 EUR in manj kot 200 EUR, akontacijo v višini 15 EUR;
 • za naročila nad 200 EUR in manj kot 300 EUR, akontacijo v višini 20 EUR;
 • za naročila nad 300 EUR, akontacijo v višini 30 EUR.

Plačilo akontacije je predpogoj za začetek priprave izdelka. Plačilo se lahko izvede v skladu s plačilnimi pogoji iz 4.4 člena Splošnih pogojev. Akontacijo je potrebno plačati v 7 dneh po poslani končni ponudbi. V primeru, da akontacija ni pravočasno poravnana, Leana sweets lahko odpove naročilo brez kakršnihkoli stroškov ali dolžnosti najkasneje 5 dni pred dogovorjenim terminom, s čimer se naročnik ob oddaji naročila in sprejemu ponudbe strinja.

Za namene 6. in 7. člena teh Splošnih pogojev, se za en dan šteje en koledarski dan, torej vsak dan v tednu, vključno s prazniki in vikendi.

7. Odpoved ali spreminjanje naročila

Naročilo je možno odpovedati brez stroškov preklica do vključno 5 dni pred dogovorjenim terminom prevzema oziroma dostave brez stroškov. Če naročilo ni odpovedano vsaj 5 dni pred dogovorjenim terminom za prevzem ali dostavo, se zavezujete, da boste poravnali proporcionalen znesek naročila po naslednjem razporedu:

 • 50% celotnega zneska naročila, če se odpove vsaj 3 dni pred dogovorjenim terminom za prevzem ali dostavo;
 • 100% celotnega zneska naročila v primeru, da pride do odpovedi manj kot 3 dni pred dogovorjenim terminom za prevzem ali dostavo.

Spreminjanje naročila znotraj 5 dni pred dogovorjenim terminom za prevzem ali dostavo ni mogoče.

Naročilo je mogoče tudi prestaviti iz dogovorjenega termina na drug prost termin, pri čemer izdamo dobropis v vrednosti naročenega izdelka. To je mogoče le v primeru, če se termin prestavi najmanj 5 dni pred dogovorjenim terminom. Dobropis se lahko porabi v roku 12 mesecev od prvotnega termina za prevzem ali dostavo.

Ob prenosu naročila iz prvotno dogovorjenega termina na drug prost termin, se strinjate z možnostjo zvišanja cene ponudbe (zaradi povišanja stroškov dela in sestavin, siceršnjih stroškov poslovanja ali sprememb na trgu), saj žal ne moremo zagotavljati, da bomo vaše naročilo še vedno lahko izdelali pod enakimi pogoji, z enakimi stroški in na enak način kot na dan potrditve prvotne ponudbe. O spremembah v ceni boste obveščeni najkasneje 7 dni pred dogovorjenim terminom.

8. Izposoja pripomočkov za izdelke

Leana sweets omogoča tudi izposojo pripomočkov za izdelke, vključno, a ne omejeno na: hladilne bokse in rekvizite za sladke kotičke.

Pri izposoji hladilnih boksov in rekvizitov za sladke kotičke se plača reverz v višini 20 EUR do 50 EUR, ki se v celoti povrne, v kolikor izposojene izdelke vrnete v celoti, čiste, nepoškodovane oziroma v enakem stanju, kakršnem ste jih prejeli, na poslovni naslov Leana Sweets, najkasneje v roku 72 ur od dogovorjenega termina za prevzem ali dostavo. Točen znesek reverza se določi v končni ponudbi glede na količino in vrsto izposojenih pripomočkov za izdelke.

V primeru, da pripomočki za izdelke niso vrnjeni, oziroma niso vrnjeni v stanju, opisanem v zgornjem odstavku tega člena, se znesek akontacije ne povrne. Poleg reverza ste za uničene ali ne vrnjene pripomočke za izdelke dolžni poravnati znesek novih, kar se zavezujete ob samem prevzemu ali dostavi izdelkov in pripomočkov za izdelke.

9. Izjava o zasebnosti

Ko posredujete osebne podatke preko našega spletnega obrazca, elektronske pošte ali preko telefona, se strinjate z našo Izjavo o zasebnosti (na voljo na naslednji povezavi: https://leanasweets.com/izjava-o-zasebnosti) in privolite v vpogled, zbiranje, uporabo in razkritje teh podatkov na način, ki je opisan v Izjavi o zasebnosti.

Za informacije o tem, kako zbiramo, uporabljamo, hranimo in razkrivamo nekatere vaše osebne podatke, si prosimo preberite našo Izjavo o zasebnosti. Zavedate se, da je Izjava o zasebnosti sestavni del teh Splošnih pogojev. Z uporabo spletnih strani in naročilom naših izdelkov in storitev, se strinjate, da ste prebrali, razumeli in sprejeli pogoje Izjave o zasebnosti.

10. Komunikacija

Z naročilom izdelkov in storitev soglašate s prejemanjem elektronskih sporočil od nas po elektronski pošti. Strinjate se, da bodo obvestila in druga elektronska sporočila, ki vam jih pošljemo, izpolnjevala vse zakonske zahteve v zvezi s komunikacijami, vključno z zahtevo, da mora biti komunikacija v pisni obliki. Spodbujamo vas, da shranite elektronsko kopijo ali natisnete fizično kopijo elektronskih komunikacij, ki jih prejmete od nas.

Od nas lahko prejemate tudi promocijska sporočila po elektronski pošti, na primer posebne ponudbe, ankete in druge informacije, za katere menimo, da bi vas lahko zanimale. Od takih email sporočil se lahko kadarkoli odjavite tako, da sledite navodilom v zvezi z odjavo, ki so v njih navedena.

11. Jamstva naročnika

‍Naročniki izjavljate in jamčite, da:

 • imate ustrezna pooblastila za naročilo izdelkov ali storitev v imenu delodajalca ali druge organizacije, ki jo zastopate;
 • izdelkov ali storitev ne boste naročali za protipraven namen ali drug namen, ki spodbuja kriminalne, goljufive ali druge nezakonite dejavnosti;
 • ne boste načrtno motili ali prekinili delovanja spletnih strani Leana Sweets;
 • ne boste kršili teh Splošnih pogojev uporabe, ali navodil in politik, povezanih z naročilom izdelkov in storitev;
 • ne boste uporabljali spletnih strani za izmenjavo, delitev ali objavo vsebin, ki niso skladne z veljavno zakonodajo ali splošno moralo ali so v nasprotju s pravnim redom, vašimi internimi pravili, ali našimi Splošnimi pogoji;
 • ne boste delili derivativnih vsebin, katerih delitev bi kršila materialne ali moralne avtorske pravice tretjih oseb.
12. Odgovornost naročnika

Naročnik sprejme odgovornost in se zavezuje ščititi Leana sweets in zaposlene ter odgovorne osebe Leana sweets kot tudi agente, in povezane družbe ter tretje osebe, ki izvajajo storitve po naročilu in poslovne partnerje Leana sweets pred morebitno škodo, stroški in sodnimi ter upravnimi akti, vključno s sodnimi in odvetniškimi stroški za primere, ki nastanejo zaradi kršitve Splošnih pogojev s strani naročnika ali kršitve pravic tretjih oseb s strani naročnika.

Leana sweets si pridržuje pravico, ki jo lahko po lastni izbiri uveljavi, da sam prevzame svojo obrambo v katerikoli zadevi, ki je predmet tega člena. V tem primeru se naročnik zavezuje sodelovati z Leana sweets pri vzpostavitvi morebitne obrambe.

13. Povezave do spletnih mest tretjih oseb

Spletne strani lahko obiskovalcem strani omogočajo tudi dostop do spletnih mest in ponudbe produktov ter storitev tretjih oseb.

Mi nismo odgovorni za vaše ravnanje in početje na teh platformah in straneh tretjih oseb. Slednje imajo namreč svoje splošne pogoje in politiko zasebnosti, zato ti Splošni pogoji in naša Izjava o zasebnosti zanje ne velja. Skladno s tem vam priporočamo, da natančno preberete njihove splošne pogoje in politiko zasebnosti, preden uporabljate njihove storitve, naročate njihove produkte ali jim posredujete svoje osebne podatke.

14. Intelektualna lastnina

Ime Leana sweets, blagovne znamke, logotipi in katerikoli drug izdelek Leana sweets, imena izdelkov ali slogani, so last Leana sweets in jih ni dovoljeno kopirati, posnemati ali uporabljati (v celoti ali delno) brez našega predhodnega pisnega soglasja. Videz in občutek spletnih strani, vključno s slikami izdelkov, ikonami, blagovnimi znamkami ali umetniškimi deli, so v celoti last Leana sweets in jih ni dovoljeno kopirati, posnemati ali uporabljati (v celoti ali delno) brez našega predhodnega pisnega soglasja. Vse druge blagovne znamke tretjih oseb na spletnih straneh Leana sweets, so last njihovih lastnikov, uporaba takšnih blagovnih znamk tretjih oseb pa je v korist vsakega lastnika. Namen uporabe takšnih blagovnih znamk tretjih oseb je interoperabilnost in ne pomeni povezave Leana sweets in njegovih dajalcev licence s takšno družbo ali potrditev ali odobritev take družbe ali njenih dajalcev licence ali njihovih zadevnih izdelkov ali storitev.

Prav tako je prepovedano, brez izrecnega pisnega soglasja Leana sweets, poustvarjati katerekoli izdelke na spletnih straneh ali socialnih omrežjih Leana sweets. ‍

Leana sweets si pridržuje pravico do fotografiranja, snemanja in objavljanja naročenih izdelkov na spletnih straneh, socialnih omrežjih ali na drugačen način in ima vse neomejene pravice, ki nastanejo na takšnih vizualnih ali avdiovizualnih vsebinah brez kakršnekoli kompenzacije naročniku.

15. Povratne informacije in mnenja

S temi Splošnimi pogoji se strinjate, da brez dodatnega nadomestila Leana sweets podeljujete neomejeno, neizključno in neodtujljivo pravico za uporabo kakršnihkoli predlogov, komentarjev, ocen ali drugih povratnih informacij, ki nam jih posredujete v zvezi z našimi izdelki in storitvami za namene javne objave, komercialne uporabe in analitike. V naši izključni presoji je tudi, ali takšne povratne informacije razkrijemo tretjim osebam na nezaupni ali zaupni osnovi.

16. Izjava o jamstvih in omejitvi odgovornosti Leana sweets

V Leana sweets se trudimo po svojih najboljših močeh zagotoviti najboljšo izkušnjo naših izdelkov in storitev. Kljub temu nekaterih stvari ne moremo zagotoviti.

S SPREJEMOM IN SOGLAŠANJEM Z NAŠIMI SPLOŠNIMI POGOJI IZRECNO POTRJUJETE, DA JE DOSTOP DO NAŠIH SPLETNIH STRANI IN NAROČILO NAŠIH IZDELKOV ALI STORITEV NA LASTNO ODGOVORNOST, IN DA NAŠE IZDELKE IN STORITVE NUDIMO »KAKRŠNE SO« IN »KOT SO NA VOLJO« BREZ KAKRŠNIHKOLI JAMSTEV. NE DAJEMO NOBENIH IZRECNIH JAMSTEV IN NE MOREMO BITI ODGOVORNI ZA VSEBINO, TOČNOST, POPOLNOST, ZAKONITOST IN ZANESLJIVOST NAŠIH NAVEDB NA SPLETNIH STRANEH. PRAV TAKO NISMO ODGOVORNI ZA KAKRŠNOKOLI ŠKODO, KI BI LAHKO BILA POSLEDICA PRENOSA ALI DOSTOPA DO KAKRŠNIHKOLI INFORMACIJ ALI VSEBINE PREK NAŠIH SPLETNIH STRANI.

NOBEN NASVET ALI INFORMACIJA, KI JO PRIDOBITE OD NAS ALI PREKO NAŠIH SPLETNIH STRANI NE USTVARJA JAMSTVA, KI NI IZRECNO NAVEDENO V TEH SPLOŠNIH POGOJIH.

LEANA SWEETS NE JAMČI: DA BODO IZDELKI ALI STORITVE V SKLADU Z VAŠIMI ZAHTEVAMI IN DA BO KAKOVOST VSEGA, KAR BOSTE PRIDOBILI Z NAŠIMI IZDELKI IN STORITVAMI, IZPOLNILO VAŠA PRIČAKOVANJA.

V NAJVEČJEM OBSEGU, KI GA DOVOLJUJE VELJAVNA ZAKONODAJA, SE STRINJATE, DA VAM ALI TRETJI OSEBI, NE BOMO ODGOVORNI NA PODLAGI KATEREKOLI PRAVNE PODLAGE, MED DRUGIM IZ MALOMARNOSTI, ZA NOBENO NEPOSREDNO, POSREDNO, NAKLJUČNO, POSEBNO, POSLEDIČNO ALI VZROČNO ŠKODO, KI BI VAM LAHKO NASTALA, VKLJUČNO Z NEPOSREDNO ALI POSREDNO IZGUBO DOBIČKA, IZGUBO DOBREGA IMENA ALI POSLOVNEGA UGLEDA, IZGUBO PODATKOV, STROŠKI NABAVE NADOMESTNEGA BLAGA, PRODUKTOV ALI STORITEV, ZMANJŠANJEM VREDNOSTI ALI KATEROKOLI DRUGO NEMATERIALNO IZGUBO, TUDI ČE SMO BILI OBVEŠČENI O MOŽNOSTI TAKŠNE ŠKODE.

LEANA SWEETS NE PREVZEMA ODGOVORNOSTI ZA MOREBITNO ŠKODO, KI BI LAHKO NASTALA NA NAPRAVI, S KATERO DOSTOPATE DO SPLETNE STRANI.

PRIZNAVATE IN SE STRINJATE, DA SMO VAM DALI NA VOLJO DOSTOP DO NAŠIH SPLETNIH STRANI IN SPLOŠNIH POGOJEV TER DA TI SPLOŠNI POGOJI ODRAŽAJO RAZUMNO IN POŠTENO PORAZDELITEV TVEGANJA MED NAMI IN VAMI TER SO BISTVENA PODLAGA ZA SKLENITEV POGODBE MED NAMI IN VAMI.

PRIDRŽUJEMO SI PRAVICO ONEMOGOČITI SPLETNE STRANI ALI ONEMOGOČITI DOSTOP DO NJIH ZARADI TEHNIČNIH ALI DRUGIH TEŽAV IN VZDRŽEVANJA. V PRIMERU TEHNIČNIH TEŽAV NA SPLETNIH STRANEH SI PRIDRUŽUJEMO PRAVICO PREKLICATI ODDANA POVPRAŠEVANJA, KATERE JE TEHNIČNA NAPAKA PRIZADELA. V PRIMERU PREKLICA POVPRAŠEVANJ SI BOMO PRIZADEVALI, DA VAS BOMO OBVESTIMO V NAJKRAJŠEM MOŽNEM ČASU IN SEZNANIMO Z NADALJNJIMI KORAKI.

SAMI MORATE ZAGOTOVITI USTREZNO ZAŠČITO PROGRAMSKE OPREME PRED DOSTOPOM DO SPLETNIH STRANI IN NJIHOVO UPORABO.

ZAKONODAJA NEKATERIH DRŽAV ALI DRUGIH JURISDIKCIJ NE DOVOLJUJE OMEJITEV IMPLICITNIH JAMSTEV ALI IZKLJUČITVE ALI OMEJITVE DOLOČENE ŠKODE. ZATO NEKATERE ALI VSE ZGORAJ NAVEDENE ZAVRNITVE, IZKLJUČITVE ALI OMEJITVE MORDA NE VELJAJO ZA VSE NAROČNIKE. GLEDE NA ZAKONODAJO IMAJO LAHKO NEKATERI NAROČNIKI DODATNE PRAVICE.

17. Višja sila

Leana sweets ni odgovoren za to, da ne opravi kateregakoli dejanja ali izpolni katerekoli dolžnosti ali obveznosti, povezane s temi Splošnimi pogoji, če in kolikor je takšno dejanje posledica dogodkov, na katere Leana sweets ne more vplivati.

V primeru višje sile si bomo v skladu s sprejeto prakso razumno prizadevali, da vas o takšnem dogodku takoj obvestimo in poskušamo nadaljevati z delom takoj, ko je to v danih okoliščinah razumno mogoče. Prav tako si bomo prizadevali zmanjšati učinke takšnih dogodkov višje sile na najmanjšo možno mero.

18. Prenos pravic in obveznosti

Brez pisnega soglasja Leana sweets svojih pravic in obveznosti iz teh Splošnih pogojev ne morete prenesti na tretjo osebo. Leana sweets lahko svoje pravice in obveznosti iz teh Splošnih pogojev delno ali v celoti prenese na tretjo osebo brez predhodnega soglasja naročnika.

Tretjo osebo, na katero se prenesejo posamezne pravice ali obveznosti naročnika, zavezujejo ti Splošni pogoji.

Leana sweets lahko svoje pravice in obveznosti iz teh Splošnih pogojev enostransko prenese na svoje pogodbene partnerje ali povezane družbe po svoji izključni lastni presoji.

19. Veljavnost splošnih pogojev, interpretacija in pritožbe

Leana sweets spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. V primeru pritožbe (na naslov spodaj) mora Leana sweets v 5 delovnih dneh potrditi, da je pritožbo prejel, sporočiti naročniku, kako dolgo jo bo obravnaval in ga ves čas obveščati o poteku postopka. Leana sweets se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniškega spora, vsaj kar zadeva sodno reševanje, njegova nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in stroški, ki nastanejo pri reševanju samega spora. Zato se Leana sweets prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno.

Splošne pogoje dopolnjuje pravni red Republike Slovenije. Naročnik se strinja, da bo kakršenkoli morebiten spor v povezavi s temi Splošnimi pogoji ali izdelki ali storitvami reševal v dogovoru z Leana sweets, če pa dogovor ni možen, je končna odločitev o sporu v izključni pristojnosti sodišča v Kamniku, ki je stvarno pristojno za odločanje o zadevi.

Če se ugotovi, da je posamezno določilo teh Splošnih pogojev bodisi v neskladju s pravnim redom bodisi sicer neizvršljivo, se tako določbo nadomesti z veljavno in izvršljivo določbo, ki je po učinku najbližja namenu pogodbenih strank. Preostale določbe Splošnih pogojev v tem primeru veljajo naprej.

20. Vprašanja in kontakt

Če imate kakršnakoli vprašanja v zvezi z našimi izdelki, storitvami ali Splošnimi pogoji, nam pišite na:

LEANA SWEETS, Ana Lemič s.p.
Pot na poljane 4B
1241 Kamnik
Matična številka
: 8697388000
Transakcijski račun odprt pri NLB d.d. številka:
SI56 0231 0155 6430 388