Avtorji fotografij:
Blank Frames
Studio Koohna
Lovro Rozina
Different Angles